Сподели и Вдъхнови - Боби Минкова

Боби Минкова

Бизнес профит консулт ЕООД

Боби Минкова

  • Бизнес консултант, сертифициран международен медиатор, обучаващ, треньор и създател на авторски семинари, тренинги и обучения за професионално и личностно израстване.
  • С повече от 30 години търговски опит в различни индустрии на големи компании – където възприех философията, че всеки клиент/човек е нова вселена.
  • Практикуващ търговец, мениджър, консултант, супервайзър и медиатор – от всички тези 15 години корпоративен опит - в малки и големи, национални и международни компании, където натрупах безценен реален опит. Кариерата на мениджърско ниво ме научи винаги да търся голямата картина, в корпоративния свят на България, който от своя страна ми показа силата на екипната работа.
  • С две висши образования. Първото ми образование е педагогика, а на една много по-осъзната възраст завърших специалност „здравен мениджмънт“. Смея да твърдя, че успешно съчетавам педагогическия профил, знанията по маркетинг и мениджмънт с реалния ПРАКТИЧЕСКИ опит от пазара.