Сподели и Вдъхнови - Проф. Евгени Станимиров

Проф. Евгени Станимиров

Ректор на ИУ Варна

Проф. Евгени Станимиров

Проф. д-р Евгени Станимиров е ректор на Икономически университет – Варна и бизнес консултант с богат опит. 

Като маркетингов експерт е участвал в над 50 проекти, финансирани от ЕС и Световната банка.

  • Дългогодишен ръководител на катедра „Маркетинг“ в ИУ-Варна. Администрирал е 7 проекти за обучение, сред които съвместна програма с Nottingham Trent University – Великобритания. Координирал от страна на ИУ-Варна програмата UIF по предприемачество, креативност и иновации на Stanford University, Калифорния (САЩ).
  • Зам.-председател е на Съюза на икономистите в България.
  • Член на управителните съвети на: Асоциацията на специалистите по корпоративна социална отговорност,
  • Член на УС на Регионалната асоциация по предприемачество и иновации - Варна. 
  • Член е на контролната комисия на Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството и 
  • Член на УС на Съвета на ректорите.
  • Участва в 6 редакционни колегии на български и чуждестранни научни издания в България и Великобритания. 
  • Има над 140 публикации в областта на маркетинга.
  • Радетел на интерактивния и базиран на практики подход в обучението.